Lidsjöbråten, Stommen

I husförhörslängden 1800-1804 står Lysjöbråten och
följande personer finns antecknade:
Olof Olsson född i Norrige
Hustru Ingjärd Nilsdotter ibm
Son Johannes född i Timmeråsen 1794
Dotter Anna född i Timmeråsen 28/4 1798

Tillbaka