Östra Lövåsen, Stommen

Koordinater (x/y) 6641400 / 1325948 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 9x7 m (Ö-V), och 1 spisröse, 1.7 m h. Beväxt
med gran. S om husgrunden är 1 ladugård i sten, till hälften riven.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 475:1)

Tillbaka