Lunden, Stommen "Lûn"

30 dec 1900 flyttar Per Andersson m familj till Lûn enl. kyrkboken.
De kommer då från Bräcka i Norra Backa.
Kyrkvaktmästaren Per Andersson född 1 maj 1858 död 4/7 1928 ("Per i Lûn"  tidigare kallad "Per i Bräcka").
hans hustru Kajsa Persdotter född 5 januari 1860
Son Anders Gustaf född 2/11 1881  Till Arvika 1/12 1900  Till Södra Skotta 14/11 1914
Dotter Stina född 4/4 1884  Till Arvika 20/11 1903
Son Johan Magnus född 12/2 1886  Till Arvika 6/10 1906 
Son Per Fridolf född 6/7 1888  Blev kvar i Timmeråsen 
Son Karl Erik född 4/5 1890  Till Nord Amerika 8/3 1910
Son Alfred Ferdinand född 30/9 1893  Till Arvika landsförsamling 15/11 1918
Dotter Signe Karolina född 23/12 1895  Till Karlstad 12/12 1917
Son Oskar Pontus född 13/2 1898  Död 1/8 1906
Dotter Anna Matilda född 18/6 1900  Till Ny socken 18/10 1927
Son Ivar Emanuel född 13/2 1903  Till Amerika 4/4 1921

En historia finns om kyrkvaktmästaren Per i Bräcka och hans chef kyrkoherde Nylén.
Per var med hästen ute och körde på Nylén. När de hade kommit högst upp på vägen ovanför
Timmeråsen stannade Per hästen och sa till kyrkoherden. Nu ska Nylén passe på o se sa ikring
för se näre hemmel kommer han aldrig mer.

Kanske var det denna historia som föranledde prästen att avskeda Per enl. nedanstående
artikel ur Arvika Tidning:
Överklagande angående dödgrävarbefattningen. (pdf-fil)

Nästa ägare till fastigheten är Ragnar Jonsson. Han kommer från Amerika 1 sept 1933
och övriga familjen kommer från Östra Haget i Södra Treskog.
Ragnar Jonsson född 6/7 1890
Hans hustru Meline Nilsson född 26/11 1896
Son Stig född 30/10 1918
Son Ture född 7/10 1924

Tillbaka