Mellan-Lurfallet, Stommen

Koordinater (x/y) 6640186 / 1325944 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (Ö-V), och 1 spisröse, 1.2 m h. I
området är odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 474:1)
(Min anm. det är inte säkert att detta är Mellan-Lurfallet, men det var det
Lurfall som Rä hade med i sin rapport)

Tillbaka