Neränga, Stommen


Neränga det mörka huset till höger. Fotot taget på 1940-talet då militär
var förlagd till Gunnarskog. Observera Arvid Sandströms garage i vägkorsningen.
Där hade han sin Overland.

Kanske var det här som C.A.Gottlund år 1821 skaffade sig natthärbärge.
Enligt dagboken:  Kl. var ungefär sex på kvällen då jag gick från Sälboda ut för att gå.
Jag tänkte gå till prästgården till natten, men kom så sent till kyrkan, att jag ej kunde
gå dit. Jag tog för den skull nattkvarter hos en änka, som bodde i en gård, kallad Änga, hon
hade en ung, vacker son och en dotter, så där 19 år. Vägen från Sälboda hit var mycket vacker
sjöar, vatten, byar, ängar och åkrar hade man alltid för ögonen. Bondgårdarna voro alla stora
som herrgårdar. Innan jag gick till sängs, talade jag mycket med sonen, såväl om kartorna,
kompassen och hundarna, vilka gjorde en del konster åt honom. Jag sov i salen i en soffa.

Tillbaka