Plocken, Stommen

Koordinater (x/y) 6642424 / 1326195 (RT-90 2,5 gon V
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (Ö-V), och 1 spisröse, 1.5 m h. I
området är flera husgrunder, odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 478:1)

Tillbaka