Rosendal, Stommen

Den stuga som fanns i Vallen, Tobol plockades ner
och sattes upp igen i Stommen på Rosendal av
lärarinnan Kristina Ullmark.


Kristina Ullmark

Tillbaka