Sätra, Stommen

Bolagstorp (OrtReg 1941)

Koordinater (x/y)6640716 / 1321892 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (Ö-V), och 1 spisröse, 1m h. I området
är 1 källare, odlingsrösen och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 498:1)


Sättra i Stommen. på fotot finns Erik Eriksson f  12/2 1837 och
hans hustru Karin Nilsdotter f 20/9 1840. Okänd fotograf.

Tillbaka