Skramle (när André)

Karl Rick. André var född i Änga, Stommen och son till Andreas Persson.
André var skollärare och bosatt i Göteborg. På en avstyckning
från Änga byggde han sig en stuga där han vistades på somrarna
Det var nog hans svåger Paul Stenberg som var byggmästaren.


Karl Rick. Anrdré och Anders Olsson framför stugan på Skramle
Foto: Anders Olsson.

Tidningsartikel om Karl Rich. André

Mitt kungarike

Mitt kungarike är ett tunnland hag
som sakta sänker sig mot Gunnerns
                                         strand
Man tycker nog det är i minsta lag
att vara egen stat och kungaland,
men jag är anspråkslös ibland.

Undersåtar äro hundra granar
och några björkar samt en gammal sten,
en gråbrun ekorre, som ivrigt spanar
och hoppar hage över mina ben,
mitt majestät till ringa men.

För jag är härskare i detta rike,
en envälds, allom bjudande monark.
Bland krönta huvun är jag utan like,
med undersåtar utav trä och bark,
en nya tidens patriark.

Som våran konung är jag utan klander,
när jag täcks nysa, ligga eller gå,
men jag har ingen gnällig herr Erlander
som drygt bestämmer, var mitt skåp
                                      skall stå,
när jag regerar från min vrå.

Att strejka nyttar ej i tunnlandsstaten
och gå och blänga under lugg
av detta skäl, att för den goa maten
man inte jobbar, ej ett enda dugg,
om inte ekorren i mjugg.
Ibland jag håller tal som heter duga,
en konung uti varje manligt tum.
I många vinklars vördnad träden buga,
men stenen ligger döv och stum och dum, om talet utan minsta hum.

Det finnes inga feta fläskpatroner,
som göda sig av andras svett och svält,
ej heller några magra grisspioner,
som larva genom laglån, snoka snällt
och vädrar nassar speciellt.

Jag är en tunnlandskung, ett knott mot
                                 Stalin,
en nolla i politisk strategi,
men bytte jag mot honom, var jag
                                    galin,
för jag vill vara helt och hållet fri
från demokratisk despoti.

Jag går bland innevånarna på backen,
och händer det jag är på gott humör,
jag kliar dem nedlåtande i nacken,
som en och annan konung ännu gör,
och som en folklig furste bör.

Är vädret gott på kungahusaltanen
jag sitter i förnämlig avskildhet
och lyss till suset ifrån jättegranen
samt blir som Gustav Adolf tämlig fet.

                                    Karl Rick.André

Tillbaka