Sockenmagasinet, Stommen


F.d. sockenmagasin. Finns numera på Larstomta och inredd till vandrarhem.

Enl. Anders Olsson var sockenmagasinet uppfört söder om sockenstugan.

Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution angående det i Gunnarskogs församling i Wermeland
inrättade Sockne-Magasin Given Stockholms slott den 15 julii 1777.

Tillbaka