När Söderbergs, Stommen


Ingvar Söderberg framför Söderbergskiosken.

Kiosken var först uppställd i Rexed bredvid vägen som går uppför Rexedklätten förbi
Ängåsen till Backsjöbotten. År 1946 flyttades kiosken "hem" till Söderbergs. Det var
William Nordgren som skötte transporten med sin lastbil. Man hade inte räknat med att
fjädringen på bilen skulle ge vika pga av tyngden så när man skulle forcera Rexedbron
tog ekipaget i räcket. Man fick palla under kiosken ytterligare för att kunna ta sig
förbi. Ett annat problem var låga telefonledningar vid "telegrafen" i Stommen. Dessa
fick lyftas upp av Ingvar med en stör så att man kunde passera. Ingvar hade kiosken
öppen i Rexed på en söndag för att sedan flyttas och redan på onsdagen öppnas på nytt.

Tillbaka