Solebo, Stommen

Huset byggdes 1955. Förut fanns
här sju stycken kolungnar (kôlommer)
som var i drift under kriget på 1940-talet.
Dessa drevs av Mårtenssons.

Tillbaka