Solhagen, Stommen


Solhagen - foto: Artur Magnusson

Fastigheten är ett tidigare hag där Larstomta (som ägdes av Sälboda)
hade hästar på bete. Fastigheten bebyggdes av Artur Magnusson 1937.
Byggmästare Paul Stenberg.

Tillbaka