Tomta, Stommen

O-A:
Fastigheten Tomta i Stommen är med stor sannolikhet den äldsta boplatsen i hemmanet; både namnet och läget visar tydligt härpå. Den nuvarande manbyggnaden är uppförd år 1858 av nuv. ägarens far Anders Nilsson*). Dennes syster Stina var första gången gift med Johannes Skog från Rexed. Tomtas förre manbyggnad var en stor tvåvånings byggnad på ungefär samma plats som den nuvarande men med längdriktning i öst-väst. Strax väster om denna och gatan var ännu en byggnad som beboddes av en Anders Andersson**). Den andra stugan beboddes av Per Andersson**). De voro troligen bröder.

*)  Min anm.: Rolf Nordlings farfarsfar.
**)Två bröder Anders f 20/2 1796 och Per Andersson f 26/2 1794 har jag
      funnit i Stommen i hfl år 1840 som kan vara ovan nämnda.
Tomta, Stommen        Foto: Anders Olsson, Gravås
Image-map
År 1913 mellan 25 februari och 2 mars drabbades familjen hårt - 4 barn dog på 6 dagar!
Enligt kyrkans dödbok var orsaken difteri och mässling.
De som dog var: Karin Maria född 28/12 1907, Anna Ingeborg född 4/7 1909,
samt tvillingarna Marta Edit och Hildur Astrid födda 4/5 1911. De begravdes 10 mars.
Familjen bestod då av Daniel Nordling född 1864 och hans hustru Anna  Pettersson född 1877 samt
barnen Johan född 1906 och Rut född 1913. De fick sedan barnen Bror född 1915, Henry född 1917 och
Gustav född 1923.

 Tillbaka