Baggerud Östra, Tenhöjden

hmd, Tenhöjden. Baggerud ek, kb
Jfr Västra Baggerud
(ORT 1941)

Koordinater (x/y) 6655857 / 1326548 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m, och 1 spisröse, 2 m h. I området är
äppelträd.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 305:1)

Tillbaka