Buskarna, Tenhöjden

Koordinater (x/y) 6653570 / 1326377 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av ett område med odlingsrösen och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 327:1)

Tillbaka