Der Nere, Tenhöjden

Koordinater (x/y) 6654182 / 1326293 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, ca 9x12 m (Ö-V), oklar begränsning mot S-V.
Bevuxen med syrén, ett par mindre björkar och hallonris. I området är äppelträd
och syrén.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 315:1)

Tillbaka