Eklundsbråten, Tenhöjden

Koordinater (x/y) 6654832 / 1325864 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (N-S), och 1 spisröse,0.4 m h. Bevuxen
med tre granar. I området är odlingsrösen och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 314:1)

Tillbaka