Frykstaöckra, Tenhöjden

Koordinater (x/y) 6657572 / 1326309 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 6x5 m (Ö-V), och 1 spisröse,0.6 m h. I
området är flera odlingsrösen och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 453:1)

Tillbaka