Gruvänga, Tenhöjden

Koordinater (x/y) 6654679 / 1325950 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (Ö-V), och 1 spisröse, 2m h. I området
är odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 311:1)

Tillbaka