Norra Hultet / när Britta, Tenhöjden

Koordinater (x/y) 6657275 / 1325333 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av ett område med odlingsrösen och röjda ytor. Inga
synliga rester av husgrund.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 444:1)

Tillbaka