Ingarstorpet, Tenhöjden

Koordinater (x/y) 6657357 / 1325659 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 8x5 m (V-Ö) och ett spisröse 1m h. I området
är stenmurar, odlingsröse och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 445:1)

Tillbaka