Källarstomta, Tenhöjden

Koordinatger (x/y) 6657645 / 1326401 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (Ö-V), och 1 spisröse, 0.5 m h. I
området är flera odlingsrösen och röjda ytor. Skall enligt hembygdsföreningen
vara det torp där den förste finnen bosatte sig i Gunnarskog. Han trodde att han
var inom Gräsmark.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 452:1)

Tillbaka