Kolbotten, Tenhöjda

Koordinater (x/y) 6656432 / 1326072 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (Ö-V), och 1 spisröse, 1m h. Bevuxen
med granar och några mindre björkar. I området är odlingsrösen, 1 källare och
röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 313:1)

Tillbaka