När Jan, Tenhöjda

Koordinater (x/y) 6657396 / 1325379 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (V-Ö) och ett spisröse 0.7 m h. I
området är odlingsröse och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 446:1)

Tillbaka