När Olle, Tenhöjden

Koordinater (x/y) 6657551 / 1325718 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 6x5 m (Ö-V), och 1 spisröse, 0.5 m h. I
området är flera husgrunder, odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 451:1)

Tillbaka