Nastänga, Tenhöjden

Koordinater (x/y) 6656874 / 1326310 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av odlingsrösen och röjda ytor. Ingen husgrund kunde
hittas vid inventeringstillfället.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 447:1)

Tillbaka