Nygårdsbråten, Tenhöjden

Koordinater (x/y) 6654725 / 1325208 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (V-Ö) och ett spisröse,1 m h. Bevuxen
med en gran. I området odlingsrösen och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 442:1)

Tillbaka