Petterslycka, Tinhöjden

Koordinater (x/y) 6657724 / 1325160 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av ett område med odlingsröse, stenmurar och röjda ytor.
Markberedning har gjorts över området, därför svårt att se vart huset står.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 448:1)

Tillbaka