Ploppaberg, Tenhöjda

Koordinater (x/y) 6654295 / 1327118 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av ett område med odlingsrösen, stenmuraroch röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 385:1)

Tillbaka