Ploppänga, Tenhöjda

Koordinater (x/y) 6655282 / 1326514 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (Ö-V), och 1 spisröse. I området är
rester av uthusbyggnader, odlingsrösen och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 309:1)

Tillbaka