Östre Skuggen, Tenhöjden

Koordinater (x/y) 6655221 / 1326326 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (Ö-V), och 1 spisröse, 1m h. I området
är odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 308:1)

Tillbaka