Solbacken, Tenhöjden

Koordinater (x/y) 6655910 / 1326805 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av område med husgrunder, stenmurar, odling/röjningsrösen
och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 304:1)


På baksidan står Solbacksbråten, L:a Tenhöjden.
Foto från Karl Hertzbergs album.

Tillbaka