Övre Tenhöjdtomta, Tenhöjden

Koordinater (x/y) 6655815 / 1325908 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (Ö-V), och 1 spisröse, 2m h. Bevuxen
med lövträd. N om husgrunden är 1 jordkällare. I området är odlingsrösen,
stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 312:1)


Övre Tenhöjdtomta - Foto Anders Olsson, Gravås

Tillbaka