Nedre Tenhöjdtomta, Tenhöjden

Anders Olssons anteckningsbok 21 sidan 28:
Anders Andersson*)  på Nedre Tinhöjdtomta var en väldig odlare. Han bröt upp det mesta av åkern
och lade upp de ståtliga stenmurarna kring ägorna på Nedre Tinhöjdtomta. Han var
"bibelsprängd", kunde bibeln utantill, som det påståtts. När han bröt åker hade
han bibeln med och läste medan han tog någon liten paus under arbetstiden. När
han var vid kvarnen hade han också bibeln med och satt i kvarnkammaren och läste.
En gång då han åkte hem från kvarnen sökte några av grannarna skrämma honom -
det var visst med någon från Där Nere. Man "höll uläte" och visade sig också i
någon konstig skepnad. Men  Anders blev inte rädd, han förlitade sig på andra högre makter.
Han hördes yttra: "I ären den ondes barn och ondskans gärningar bedriven I, men
mig skall intet ont vederfaras." Så "smackade" han åt hästen och körde vidare.

*) Anders Olsson hade här frågetecken på namnet. Lars Persson har hjälpt mig komplettera.


Flygfoto från Nedre Tinhöjdtomta. Foto från Lars Persson.

Tillbaka