Berget Östra, Tobol

Kallades tidigare Noakstomta. (OrtReg 1941)


Östra Berget, Tobol

Ur en tidninsartikel från omkring 1954:
Här bor Axel Nilsson med fru Matilda. Jag blev undfägnad där med kaffe, vilket
lät sig väl smaka efter vandringen. Båda makarna har överskridit de 80 åren. Axel
Nilsson är född i den gamla gårdenoch har vistats där all sin tid, och således väl
förtrogen med bygdens förhållande och har mycket att förtälja. Nilsson har i tidiga
år havt kommunala uppdrag, men jordbruket har varit hans egentliga uppgift och flera
generationer har före honom ägt denna egendom. Sju barn, fyra flickor, och tre pojkar
har blivit födda, och den yngste av sönerna sköter numera jordbruket.

Tillbaka