Bergssätern, Tobol

Koordinater (x/y) 6640311 / 1315216 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av ett område med odlingsrösen och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 621:1)

Tillbaka