Braskintaket, Tobol

(OrtReg 1941)
En gammal timmerman, som hette Brask, bodde här till för
c:a 30 år sedan. Han kallades vanligen Braske-Per.
Samma ställe kallas även blott Intaket.

Enligt Yngve Norrby:
Troligen två torp - det ena ett soldattorp. En soldat som hette "Träff"
bodde där på 1840-talet. I det andra torpet bodde en timmerman vid namn "Brask".
På senare år bodde en familj som hette "Kilgen". Han var skogsarbetare, men
flyttade till Björnö Gård. Kilgren hade 7 barn, som är spridda över Värmland.

(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 578:1)
Koordinater (x/y) 6638009 / 1315452 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x6 m (Ö-V), 1 ladugårdsgrund rester av 1
jordkällare, stenmurar och röjningsrösen samt kulturväxtreliker.
Enligt Yngve Norrby, Tobol, kallas torpet Braskintaket.Foto från Hasse Kihlgren taget någon gång i slutet av 1930-talet.
Huset revs i början av 1950-talet av Anders i Björnrocken.

Tillbaka