Hasseldråga eller Söåsen, Tobol

Några hasselbuskar finnes här. Hassel förekommer
sparsamt i Gunnarskog.
Kallas också för  Söåsen. (OrtReg 1941)

Ur en tidningsartikel från omkring 1954:
Hasseldråga där konstsmeden Karl Magnusson föddes är ett vackert ställe. Gården
ligger högt uppe på ett berg och skogen kryper nyfiket ända in på husknuten. Man
går förbi där, då man är på väg från Hultet ned till den tätare bebyggelsen. Den
gamla smedjan torde finnas kvar varifrån hammarslagen hördes på långt avstånd över
nejden. Även kunde man få höra ibland, en stilla sommarkväll toner från den fiol
Kalle själv tillverkade i sin tidiga ungdom. Någon driven spelman blev han aldrig,
men då det gällde yrkesskicklighet på det område han rörde sig, blev han vida känd
Han erhöll som bekant stipendium från Kommerskollegium till studieresor både till
England och Tyskland. I sex månader vistades han i England och fyra i Tyskland. Det
är vemodigt att tänka på det tragiska öde han mötte på sin fisketur till Mörttjärnet
en varm sommardag. På Gunnarskogs kyrkogård är numera rest en gravvård där man läser:
Konstsmeden Kalle i Hasseldråga
             1876-1949

Anm.: Smedjan är numera uppsatt på Gunnarskogs Hembygdsgård.

Tidningsartikel: Drunkningsdöd vid fiskefärd.

Tillbaka