Nytorpet, Tobol

Enligt Storskifte på skog och skogsmark 1792 kallades torpet för Dordistorpet.
"Jan Andersson på Dordistorpet är omnämnd i skiftet."


I Nordvästra hörnet av Tobol där Gröttvåls och Öjenas gräns möter ligger Nytorpet. Här en del av kartan
från Storskiftesdelningen 1798.

Ägare till området nr 70 är Jan Andersson och området nr 62 ägs av Nils Nilsson.
I husförhörslängden 1796-1801 finns:
Nils Nilsson född 1765 med hustru Elin Olsdotter född 1755 med familj samt
Jan Andersson född 1746 med hustru Karl Olsdotter född 1745 och familj.
I husförhörslängden 1800-1806 kan man anta att Jan Anderssons son
Anders Jansson född 1771 har övertagit fastiheten från sin far då han
står överst på sidan.
Tillbaka