Väststuga, Tobol

Här bodde Nils Lundell. Han var stenarbetare och murade fina stenladugårdar. Han var även med vid dammbygge.
Under sin militärtjänst på Trossnäs utbildades han till sjukvårdare.
Enl. protokoll från Kommunalstämman hade han "åtnjutit undervisning såsom sjukvårdselev vid allmänna
Garnisionssjukhuset i Stockholm.
Detta utnyttjades av traktens befolkning - se nedanstående tidn.artikel.

Se även Protokollsutdrag från Kommunalstämman, där man svarar på Anders Olssons överklagande.Sonen Valfrid Lundell övertog fastigheten, och renoverade stugan.
I närheten låg en mindre stuga - lellstuga, som nu är riven.
På 1950-talet flyttade han med familjen till Dottevik där han köpte
egendomen Fridhem av en morbroder till hustrun Marta.

Tillbaka