Tollesrud

Tidningsartikel om Jaktskytteklubben

Torp och gårdar
Bläckberg
Berget
Botten
Där Framme
Där Oppe
Där Sö
Där Öste
Falldalen
Haglandet
Halla
Hjärphaglandet
Höjden
Intaket
Janstomta
Lera
Lunden
Lyckan
Lövåsen
Manbacken
Mosslyckan
Nola sjön
När Gurli
När Simon
Tollersrud
Tollman
Tomta
Åsen Västra
Åsen Östra
Ängen

Till hemman