Där Nere, Abborrsjön, S. Treskog


Där nere, Abborrsjön byggt 1785        Foto: Anders Olsson, Gravås

Där Nere-övre mangårdsbyggnaden. Enl. uppgift från Lars Persson flyttad från Fredros herrgård. På Schröders tid vid Fredros var det  kontor i byggnaden.  Skola har bedrivits i den innan den flyttades           Foto Anders Olsson, Gravås

Ladugård av letad sten Där Nere, Abborrsjön.     Foto Anders Olsson, Gravås

Följande har jag funnit på internet och troligen nedtecknat i samband
med utgivandet av Svenska Låtar - Värmlandsdelen:
Per Jonsson, Abborrsjön, Gunnarskog.
Per Jonsson föddes 1848 i Abborrsjön. Fadern Jon Eliasson var framstående spelman och notkunnig.
Hade lärt av Lomjans Per. Denne var ett slags "teaterspelman" d.v.s. han hade en tid anställning
vid teatern i Kristiania. När ham kom hem var han fin karl, klädd i bonjour och storm.
Per Jonsson spelade först dragspel och skall ha varit mästare på detta instrument.
Vid 35 års ålder började han spela fiol och lärde då sin fars och Lomjans Pers låtar.
Han dog 1921.
Eliasson spelade ofta tillsammans med Sundström, en bruksbokhållare från Munkfors, samt med
klockare Eriksson i Bogen, samt Stampar Lars i Gårdsås, Gunnarskog. Enligt Eliasson var
Stampar Lars en av de förnämsta spelmännen. Eliasson spelade kraftigt och rent.
På ett bröllop i Gettjärn, Sunne, hos en rik bonde kallad Bocken, som gifte bort sin dotter,
kallades Lomjans Per och Eliasson som spelmän. Strax i början blev Lomj. Per berusad och kunde
ej spela, utan Eliasson måste själv spela hela natten. Han fick därför extra betalt vilket L.Per
ej skulle få veta.
En farbror till Eliasson hette Anders Persson från Abborrsjön var skicklig fiolspelare och skall
ha komponerat den s.k. Värmlandspolskan. Han levde i början av 1800-talet.
Meddelat av urmakare Jonsson i Arvika - broder till Per Jonsson.
.-.-.-.-.-.-.-
En artikelserie från Gûnnerske Nytt från 1998-1999 om Per Jonsson
.-.-.-.-.-.-.-
En artikel om Lomjans-Guten där även DärNere i Abborrsjön och Övre Lafallhöjden finns omnämnt.
(Artikeln är från Västvärmländsk Hemygd och skriven av signaturen A.O.,  förmodligen Anders Olsson, Gravås.)
.-.-.-.-.-.-.-
Bouppteckningen efter Jon Eliasson.
Tillbaka