Luggerud, Södra Treskog

Koordinater (x/y) 6650087 / 1320165 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (V-Ö) och ett spisröse.0.6 m h.
Bevuxen med lövträd. I området är flera husgrunder, källare, röjda ytor,
stenmurar och odlingsrösen.
(Rä-fornsök 1989)


Luggerud, Södra Treskog. 

Tillbaka