Bellmanshagen, Tvärud.
Riven backstuga till Viktoria
Bellman en konstig gubbe bodde här för många år sedan. Han flyttade
härifrån till en jordkoja bortom Bergatorp, Berga :Bellmansdammen.
Tillbaka