Borgen, Klanderud och Tvärud


Borgen - foto: Anders Olsson, Gravås

C:a 70 år gammal. På gränsen mellan Klanderud och
Tvärud. Stugan står mitt på gränslinjen mellan hemmanen.
Man sade förr här att man kokade maten i Tvärud och åt
den i Klanderud.
(OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6645369 / 1317319
Torplämning, bestående av husgrund, 6x5 m och ett spisröse, 1 m h. Bevuxen med
lövsly och några mindre granar. I området är en stenmur, mycket välbevarad som
sträcker sig i (NÖ-SV) intill 1.3m h. I området är också odlingsrösen och röjda
ytor.
(Rä-fornsök)

Tillbaka