Bråten, Tvärud

Koordinater (x/y) 6647376 / 1317683 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av ett område med 1 husgrund, trolig lada. 1 källare,
odlingsrösen och röjda ytor. Inga synliga spår av boningshus.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 344:1)

Tillbaka