Fallet,  Tvärud

Den bebyggelse här, som ekonomiska kartan utvisar,
finns icke numera. Däremot finns strax i närheten -
men inom Klanderud - ett arbetarsmåbruk Fallet.
(OrtReg 1941)

Tillbaka