Granås, Tvärud

Lärarbostad. Namnet mindre ofta använt. Man
säger oftast: när Nybergs. Den nuvarande läraren
i Tvärud heter Leonard eller Lennart Nyberg. (OrtReg 1941)

Tillbaka