Kôven,  Tvärud

riven för c:a 50 år sedan, låg strax intill
Där Öste, Tvärud.
Endast en loge kvar, vilken kallas Kôvlaâ.
(OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6644462 / 1316976 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av odlingsrösen och stenmur. Inga synliga rester av
husgrund. Numera åkermark.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 340:1)

Tillbaka